1.Localizare

Comuna Ilva Mare este situată în partea de nord – est a judeţului Bistrita Nasaud la o distanţă de cca 75 km de municipiul Bistrita, reşedinţă de judeţ.

Aşezată pe cursul superior al Raului Ilva , comuna Ilva Mare are următorii vecini:

–         la E se învecinează cu teritoriul comunei Lunca Ilvei;

–         la S  se învecinează cu teritoriul comunei Lesul Ilvei;

–         la SE se invecineaza cu teritoriul comunei Tiha Bargaului;

–         la V se învecinează cu teritoriul comunei Magura Ilvei;

–         la  NV se învecinează cu teritoriul comunei Rodna;

–         la NE se învecinează cu teritoriul comunei Sant.

Comuna Ilva Mare este formată din următoarele sate:

Ilva Mare, reşedinţă de comună;

● Ivaneasa, sat aparţinător pe cursul Paraului Ivaneasa cu o lungime de  cca 8 km ;

2.Cadrul natural

Macrogeografic, unitatea de relief în care se încadrează comuna este depresiunea Ilvelor , iar hidrografic este situată în bazinul superior al văii Ilvei.

Depresiunea Ilvelor, de origine tehtonică se caracterizează prin predominarea reliefului deluros cu altitudini medii de 550 – 1350 m. Zona deluroasă ca treaptă de relief predominantă, deţine 92% din suprafaţa comunei, iar zona de munte (Muntele Cornii) 8 %.

2.1.Clima

Sub aspect climatic comuna se încadrează în general în climatul continental ,  specific regiunilor de nord  ale tării noastre, sub influenţa circulaţiei  predominante a maselor de aer  din est cat si din vest.

Situată în Valea Ilvelor determină o evoluţie destul de moderată a principalelor elemente climatice.

Precipitaţiile atmosferice anuale, înregistrează valori de 700 mm, existănd însă excepţii  în anii cu activitate ciclonică deosebit de fregventă , acestea ajung la 1000 mm şi chiar 1500 mm.

Vânturile predominante pe teritoriul comunei sunt cele din est si vest , circulatia alternand cand inspre est cand spre vest

2.2Apa

Valea Ilvei  care curge de-a lungul comunei şi culege întrega reţea hidrografică de pe teritoriul comunei inclusiv cel mai important afluent al cursului superior Ivaneasa. În cursul superior primeşte ca afluenţi mai importanţi paraul Lazarut , Stiomp, Recele.

Pe teritoriul comunei Ilva Mare, valea Ilvei  străbate o distanţă de aproximativ  7 km.

2.3Solul

Datorită faptului ca suntem intr-o zona deluroasa inalta spre montana  conţinutul in  humus şi gradul  de fertilitate al  solului este favorabil pentru mai putine culturi agricole, una dintre ele fiind cultura cartofului. In  zonă importantă este cresterea animalelor, fanatele si pasunile, ocupand cea mai  mare parte a terenului agricol.

2.4 Flora şi fauna

La nivelul comunei ecosistemele naturale şi seminaturale ocupă un procent semnificativ din suprafaţa totală. Acestea sunt în general ecosisteme de tip forestier şi constituie habitatul natural pentru majoritatea speciilor de păsări şi animale sălbatice care reprezintă fauna comunei.

Fauna acestor locuri este diversificată, astfel pot fi văzuţi în pădurile de pe raza comunei mistreţi, căpriori, iepuri, chiar si ursi , fapt ce face posibilă amenajarea unor centre de vânătoare.

2.5 Resurse

Cadrul natural al teritoriului comunei Ilva Mare oferă condiţii bune de dezvoltare în agricultură, in special cresterea animalelor . Condiţiile climatice sunt relativ propice în ceea ce priveşte precipitaţiile. Temperatura pentru plantaţii pomicole şi culturile agricole uneori este o problema. În zonă se pot cultiva cereale, cartofi, leguminoase pentru consumul propriu .