1. Infrastructura de transport

Căi de acces:

În comuna Ilva Mare se poate ajunge urmând drumul judetean Ilva Mica – Lunca Ilvei .

Oraşe apropiate:

Cele mai apropiate oraşe situate de centrul comunei sunt:

      Bistrita  o distanţă de 75 km;

      Nasaud  50 km;

      Sangeorz Bai  34 km;

Din centrul comunei se parcurg următoarele distanţe până la cele mai importante căi de acces:

  • Drum Judetean Ilva Mica -Lunca Ilvei   – 5 m;
  • Gara  Ilva Mare  – 500m;
  • Drum national (Ilva Mica) – 26 km;
  • Gara Lunca Ilvei – 7 km;
  • Gară Bistrita – 72 km;
  • Aeroportul Cluj – 155 km;
  • Aeroportul Tg. Mures  – 170 km.

Transportul în comun

Transportul în comun se realizează cu microbuze în sistem privat pe  ruta:

–         Lunca Ilvei  –  Bistrita ;

2. Infrastructura de utilităţi

Alimentarea cu apă potabilă a comunei Ilva Mare se face în procent de 70% din reteaua de apa potabila a comunei iar diferenta din aducţiuni proprii de apă şi  din fântâni.

Localitatea  dispune de reţea de canalizare, in lungime de 8,5 km , staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale, care in cursul anului 2014 au fost date in folosinta.  Astfel se acopera 50% din necesarul de canalizare al comunei .

În prezent locuitorii comunei Ilva Mare nu dispun de un sistem de alimentare cu gaze naturale. Prepararea hranei se realizează cu sobe de  lemne, precum şi cu sobe tip aragaz cu butelii de gaz lichefiat.

Alimentarea comunei cu energie electrică se face în procent de 99%  ultima investitie a fost realizata din fonduri proprii in anul 2011 şi partial reabilitata in 2012-2013. Iluminatul public se realizează  în procent de 98%.

Comuna se află în zona de acoperire a reţelelor de telefonie mobilă cu un procent de acoperire de 95%,  reţea de telefonie fixă (aproximativ 50%) şi interne  prin cablu si telefonia mobila.

Reţeaua de drumuri a comunei (drumuri in intravilanul localitatii) este formată din 60 % drumuri asfaltate şi 40 % drumuri pietruite. Modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare ale comunei în perioada 2014 – 2020.

Serviciul de salubrizare este realizat în procent de 100% dar necesită dotări in conformitate cu normele si caietul de sarcini stabilite in contractul incheiat de ADI deseuri Bistrita Nasaud din care face parte si comuna noastra.

3. Sănătate

Asigurarea serviciilor medicale în comuna Ilva Mare se face de către:

● 1 dispensar uman;

● 1 farmacie umană;

● 1 cabinet stomatologic;

● 1 medic;

● 2 asistente medicale;

● 1 stomatolog;

● 1 farmacişti;

● 1 dispensar veterinar;

● 1 medic veterinar;

● 2 tehnician veterinar.

4. Mediu

În comuna Ilva Mare nu există factori industriali care contribuie la poluarea mediului înconjurător al comunei.

În plan urbanistic general au fost tratate problemele legate de doi factori poluanţi, şi anume: gunoiul menajer şi apele uzate.