Specificul economic al comunei Ilva Mare  este 20% exploatarea si prelucrarea lemnului  şi 80% zootehnic, locuitorii ocupându-se de cultivarea pământului şi creşterea animalelor.

Producţia agricolă constituie o preocupare însemnată a locuitorilor din zona comunei Ilva Mare, produsele vegetale şi cele rezultate din creşterea animalelor fiind utilizate şi valorificate, cu prioritate, pe plan local. Datorită resurselor de care dispune, localitatea prezintă potenţial de afaceri unde investitorii ar putea desfăşura activităţi în domeniul agricol, înfiinţarea de ferme zootehnice sau de prelucrare a produselor animaliere, valorificare  piatră, apa plata si minerala,  precum şi în servicii, eventual turism şi agroturism.

La nivelul comunei  se poate asigura teren agricol şi în special păşuni pentru înfiinţarea de ferme zootehnice. Mai există posibilitatea înfiinţării de asociaţii agricole şi se poate dezvolta agroturismul.

Se impune valorificarea rezervelor interne existente pentru creşterea producţiei  agricole, îndeosebi a producţiei animaliere prin majorarea efectivelor de animale. Sectorul terţiar se va dezvolta şi el prin crearea de noi unităţi de prestări servicii, comerţ, etc.

Mediu de afaceri

Pe teritoriul comunei Ilva Mare îsi desfaşoară activitatea o serie de persoane juridice (PF, AF, SC, Societăţi agricole, Asociaţii agricole) cu sediul social în comună , cele mai importante .

SC Valea Ilvei SRL; SC Vasiliu Ecaterina  ; ACOC Ilva Mare; SC Agro Milut SRL