anunt-12

1. Populaţia

Comuna Ilva Mare  deţine o populaţie de 2546 locuitori.

Nr. Crt.

Structura populaţiei pe sate

Nr. persoane

1.

Ilva Mare

2015

2.

Ivaneasa

531

 

2. Forţa de muncă

Agricultura, ca potenţial de dezvoltare economică, oferă posibiliţăti atât de extindere a activităţii, cât şi în asigurarea de locuri de muncă stabile, poate fi considerată ramură importantă pe piaţa muncii urmată de învăţământ, sănătate, administraţie, transport, comerţ şi altele.

 

3 Servicii sociale/ Asociaţii/ Fundaţii/ Instituţii

Consiliul Local şi Primarul comunei Ilva Mare ca autorităţi publice locale, au datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale.

hcl salarii 2017

hcl salarii 2018