1. Biserici

La nivelul comunei Ilva Mare există 9 biserici:

 - 2 biserici ortodoxe în satul Ilva Mare;

 - 1 Manastire ortodoxă în satul Ilva Mare;

 - 1 biserică Greco Catolica  în satul Ilva Mare;

 - 1 biserică baptistă în satul Ilva Mare;

 - 1 biserică penticostală în satul Ilva Mare;

- 1 biserica Adventista in satul Ilva Mare;

- 2 biserici ai Martorilor lui Iehova in satul Ivaneasa

2. Structura pe confesiuni:

conf